SẢN PHẨM SUBARU

Forester 2.0i-L

Năm sản xuất 2019

Giá công bố: 1.128.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 899.000.000 VNĐ

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

Forester 2.0i-L

Năm sản xuất 2020

Giá công bố: 1.128.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 1.018.000.000 VNĐ

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

Forester 2.0i-S

Năm sản xuất 2019

Giá công bố: 1.218.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 1.029.000.000 VNĐ
Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Apple Carplay và Android Auto

Tặng Camera 360 nâng cấp

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

 

Forester 2.0i-S

Năm sản xuất 2020

Giá công bố: 1.218.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 1.128.000.000 VNĐ
Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Apple Carplay và Android Auto

Tặng Camera 360 nâng cấp 

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

Forester 2.0i-S EyeSight

Năm sản xuất 2019

Giá công bố: 1.307.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 1.179.000.000 VNĐ

Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Apple Carplay và Android Auto

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

 

Forester 2.0i-S EyeSight

Năm sản xuất 2020

Giá công bố: 1.307.000.000 VNĐ
Khuyến mại tháng 10: 1.241.000.000 VNĐ

Tặng màn hình đa phương tiện có kết nối Apple Carplay và Android Auto

Tặng bộ phim cách nhiệt cao cấp Hyper 21

Subaru Outback 2.5 Eyesight

Phiên bản 2020 – Năm sản xuất 2020: 1.868.000.000 VNĐ*

Giá khuyến mãi tháng 9: 1.848.000.000 VNĐ